Latest News

Tình Yêu Mục Tử

Được viết bởi
Chúa Giêsu dùng hình ảnh mục tử và chiên, vốn quen thuộc trong môi trường dân tộc Do thái để diễn tả mối tương quan khắng khít giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa linh mục và tín hữu.

Mục Tử Tốt Lành Hiến Mạng Vì Chiên

Được viết bởi
Bước vào Chúa nhật thứ IV Phục Sinh, chúng ta có dịp đọc lại dụ ngôn “Vị Mục Tử nhân lành”. Phụng vụ mỗi năm trình bày cho chúng ta một khía cạnh.

Popular News

Đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô, ta nhận thấy sự…
Chu kỳ Giáng Sinh gồm Mùa Vọng và Mùa Giáng…
Tiếp theo lễ Chúa Hiển Linh, kết thúc mùa Giáng…
Lễ Chúa Hiển Linh trước hết có nghĩa là lễ…

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật