Latest News

Vững Tin Hơn

Được viết bởi
Người biến hình, cho họ thấy một thoáng Phục sinh trước Phục sinh, cho họ hưởng nếm một chút Thiên đàng trước Thiên đàng. Nhờ đó các môn đệ thêm niềm tin, thêm mạnh mẽ, thêm xác tín.

CON THIÊN CHÚA - CN2 mùa Chay C

Được viết bởi
Thầy trò lên núi nguyện cầu, Cùng ba môn đệ, theo hầu ngay bên.

5 phút Lời Chúa 20/02/2016 - Thương Xót Như Chúa Cha

Được viết bởi
Trong mùa Chay này, tôi tập tha thứ cho những người tôi ghét bằng cách chào hỏi, nói chuyện với họ, nhất là với người chung một mái nhà.

5 phút Lời Chúa 19/02/2016 - Khử Trừ Sự Tức Giận

Được viết bởi
Bạn có thể làm gì để chế ngự tính nóng nảy?

5 phút Lời Chúa 18/02/2016 - Cầu Nguyện Hữu Hiệu

Được viết bởi
Bạn hãy duyệt lại cách cầu nguyện qua việc đọc kinh có thật là “khẩu niệm tâm suy”, “trí-lòng hòa hợp” chưa?

Popular News

Đức tin của chúng ta là đức tin dựa trên…
Điều gì có thể ban cho chúng ta niềm tin…
Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng…

5 phút Lời Chúa 17/02/2016 - Đừng Thả Mồi Bắt Bóng

Được viết bởi
Là Ki-tô hữu, bạn nghĩ thực ra chúng ta rất giàu hay rất nghèo?

5 phút Lời Chúa 16/02/2016 - Cầu Nguyện Là Tôn Vinh

Được viết bởi
Mỗi khi bắt đầu ngày sống và trước khi đi ngủ, bạn hướng lòng về Chúa và dâng lên Ngài một tâm tình cầu nguyện

5 phút Lời Chúa 15/02/2016 - Là Làm Cho Chính Chúa

Được viết bởi
Cho đi cách tốt đẹp nhất là cho đi với nụ cười. Tại sao?

5 phút Lời Chúa 14/02/2016 - Cần Có Mùa Chay

Được viết bởi
Để chiến đấu và chiến thắng cám dỗ, Chúa Giê-su đã dùng phương thế nào?

5 phút Lời Chúa 13/02/2016 - Ánh Mắt Yêu Thương

Được viết bởi
Mỗi ngày xét mình: Tôi đang có thành kiến với ai? Nguyên do tại sao? Tôi sẽ sửa chữa thế nào?

Chiến Thắng Cám Dỗ

Được viết bởi
Phụng vụ Giáo hội đã bước vào Mùa Chay Thánh. Mùa Chay trải dài 40 ngày. Thời gian này nhắc lại 40 năm của dân Israel trong sa mạc trước khi đến Đất Hứa, 40 ngày ngôn sứ Êlia ở trên núi Horeb, 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong hoang địa.

5 phút Lời Chúa 12/02/2016 - Tinh Thần Mới Của Lề Luật

Được viết bởi
Những việc làm nào của tôi còn theo thói nệ luật, chưa được thúc đẩy bởi lòng thương xót như Chúa dạy?

Noi Gương Chúa Giêsu Để Chiến Đấu

Được viết bởi
Lễ Tro, với nghi thức truyền thống bỏ Tro lên đầu, khai mạc Mùa Chay Thánh. Ba việc phải làm là : ăn chay, cầu nguyện và bố thí, vì nó diễn tả ba mối tương quan giữa đương sự với Thiên Chúa và với anh em.

5 phút Lời Chúa 11/02/2016 - Vác Thập Giá Mỗi Ngày Theo Chúa

Được viết bởi
Tại sao, để vác thập giá mình trong đời sống cộng đoàn, rất cần thái độ nhẫn nại và bao dung?

Sống Đẹp Lòng Chúa

Được viết bởi
Hàng năm, Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay đều nói về cám dỗ. Chúa Giêsu vào hoang địa. Sau bốn mươi đêm ngày ăn chay và cầu nguyện, Satan xuất hiện và cám dỗ. Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật