Latest News

5 phút Lời Chúa 02/01/2016 - Không Thể Tốt Hơn

Được viết bởi
Mỗi ngày hãy cố gắng duy trì một việc bác ái với tâm nguyện trở nên thương xót giống Chúa Cha.

5 phút Lời Chúa 01/01/2016 - Tin Như Đức Maria

Được viết bởi
Nỗ lực thực thi lòng thương xót như Đức Ma-ri-a trong Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót này.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Được viết bởi
Tám ngày sau lễ sinh nhật của Đức Giêsu Chúa chúng ta, Giáo hội mời gọi con cái mình cử hành lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa với tất cả lòng kính trọng và biết ơn, vì nhờ Mẹ, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta.

MẸ THIÊN CHÚA (Lc 2, 16-21)

Được viết bởi
Ngày đầu năm Dương Lịch, ngày dành riêng để Trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

5 phút Lời Chúa 11/12/2015 - Loại Lòng Thương Xót Nào

Được viết bởi
Mỗi ngày có một thực hành theo lời Chúa được nghe.

5 phút Lời Chúa 09/12/2015 - Hãy Đến Cùng Chúa Giêsu

Được viết bởi
Xác tín rằng tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tiến bộ của khoa học kỹ thuật không thể thay thế chỗ của Thiên Chúa

5 phút Lời Chúa 08/12/2015 - Lòng Thương Xót Lớn Hơn Mọi Tội Lỗi

Được viết bởi
Tha thứ, cảm thông và chia sẻ quảng đại là sống, và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.

5 phút Lời Chúa 07/12/2015 - Chúa Cất Gánh Nặng Tâm Hồn

Được viết bởi
Tích cực cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ những người bệnh tật thể lý cũng như trong tâm hồn.

5 phút Lời Chúa 06/12/2015 - Dọn Đường Cứu Độ

Được viết bởi
Không thể theo Chúa nửa vời mà mong đạt tới sự sống đời đời được.

Đổi mới - CN2MVC

Được viết bởi
Gio-an Tẩy Giả là ai?

Người Phu Quét Lá

Được viết bởi
Trong Tác phẩm “ Người phu quét lá”, ĐGM Nguyễn Khảm đã ví von, đời Linh mục như người phu quét lá: “ Người phu quét lá bên đường. Quét cả nắng chiều quét cả mùa thu” (Ns.Trịnh Công Sơn).

5 phút Lời Chúa 27/11/2015 - Để Nước Chúa Mau Trị Đến

Được viết bởi
Mời bạn nêu một sáng kiến để tham dự cách cụ thể và tích cực vào mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô.

5 phút Lời Chúa 26/11/2015 - Vận Hội Mới

Được viết bởi
Dành thì giờ để kiểm điểm đời sống đức tin.

5 phút Lời Chúa 25/11/2015 - Cơ Hội Làm Chứng

Được viết bởi
Làm một việc thờ phượng hoặc bác ái với ý chỉ làm chứng cho Chúa Ki-tô và cho Tin Mừng.

5 phút Lời Chúa 24/11/2015 - Để Thánh Hiến Thế Gian

Được viết bởi
Là người Ki-tô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh từ hạt giống là “máu” của các Thánh Tử Đạo, chúng ta thuộc dòng họ anh hùng và vinh quang với các ngài.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật