Latest News

Đổi mới - CN2MVC

Được viết bởi
Gio-an Tẩy Giả là ai?

Người Phu Quét Lá

Được viết bởi
Trong Tác phẩm “ Người phu quét lá”, ĐGM Nguyễn Khảm đã ví von, đời Linh mục như người phu quét lá: “ Người phu quét lá bên đường. Quét cả nắng chiều quét cả mùa thu” (Ns.Trịnh Công Sơn).

5 phút Lời Chúa 27/11/2015 - Để Nước Chúa Mau Trị Đến

Được viết bởi
Mời bạn nêu một sáng kiến để tham dự cách cụ thể và tích cực vào mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô.

5 phút Lời Chúa 26/11/2015 - Vận Hội Mới

Được viết bởi
Dành thì giờ để kiểm điểm đời sống đức tin.

5 phút Lời Chúa 25/11/2015 - Cơ Hội Làm Chứng

Được viết bởi
Làm một việc thờ phượng hoặc bác ái với ý chỉ làm chứng cho Chúa Ki-tô và cho Tin Mừng.

Popular News

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng…
Maria Mađalêna vẫn can đảm dõi bước theo Thầy trong…
Ma-ri-a đứng gần mồ, Đau buồn than khóc, ngó vô…

5 phút Lời Chúa 24/11/2015 - Để Thánh Hiến Thế Gian

Được viết bởi
Là người Ki-tô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh từ hạt giống là “máu” của các Thánh Tử Đạo, chúng ta thuộc dòng họ anh hùng và vinh quang với các ngài.

5 phút Lời Chúa 23/11/2015 - Của Ít Lòng Nhiều

Được viết bởi
Đâu là thái độ của bạn khi thực hành việc dâng cúng?

5 phút Lời Chúa 22/11/2015 - Vương Quốc Không Thuộc Về Trần Gian Này

Được viết bởi
Quì gối trước thánh giá Chúa Ki-tô để tôn nhận Ngài là Vua, là Chúa cuộc đời bạn.

Vị Vua Trên Thập Giá

Được viết bởi
Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô.

Vua Vương Quốc Yêu Thương Và An Bình

Được viết bởi
Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội long trọng cử hành lễ Chúa Kitô là Vua vũ trụ với niềm vui khôn tả, đồng thời quả quyết rằng Người là Vua và là Chúa chúng ta.

Vua Vũ Trụ

Được viết bởi
Tôi là Vua Cả, cao vời linh thiêng.

5 phút Lời Chúa 21/11/2015 - Không Ai Là Người Dưng

Được viết bởi
“Người bảo gì anh em cứ việc làm theo” (Ga 2,5)

5 phút Lời Chúa 20/11/2015 - Nhà Cầu Nguyện

Được viết bởi
Bạn hãy cố gắng giữ tâm hồn khỏi mọi thứ tham lam, ích kỷ, để xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.

5 phút Lời Chúa 19/11/2015 - Đừng Hữu Danh Vô Thực

Được viết bởi

Khi nhận lời chúc bình an trong thánh lễ, bạn hãy nhớ đem bình an đó đến cho người khác bằng những hành vi bác ái.

5 phút Lời Chúa 17/11/2015 - Ơn Cứu Độ Cho Mọi Người

Được viết bởi
Có khi nào bạn chợt nhận ra mình đã trở thành “đám đông” một thứ rào cản khiến người khác không đến được với Đức Ki-tô không?

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật