Latest News

Quê Quán

Được viết bởi
Trở về quê quán truyền rao, Hội đường giảng dạy, xôn xao xóm làng.

5 phút Lời Chúa 31/07/2015 - Cung Kính Thờ Phượng Chúa

Được viết bởi
Sự quen thuộc dễ phát sinh thái độ khinh thường. Có người còn nghĩ rằng cho dù nó không gây ra thái độ đó, thì nó cũng lấy đi sự thán phục.

Sống

Được viết bởi

Loanh quanh cơm, áo, gạo, tiền. Ngược xuôi ngày tháng, muốn điên cái đầu

5 phút Lời Chúa 30/07/2015 - Nước Trời Như Mẻ Lưới

Được viết bởi
“Tốt” là một tính từ quá khái quát. Theo bạn, trong cuộc sống hôm nay, “tốt” theo tiêu chuẩn Nước Trời bao hàm những gì cụ thể?

Popular News

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng…
Maria Mađalêna vẫn can đảm dõi bước theo Thầy trong…
Ma-ri-a đứng gần mồ, Đau buồn than khóc, ngó vô…

THẢ LƯỚI

Được viết bởi
Cá to bỏ giỏ, nhỏ bày bỏ đi.

Hãy Tìm Bánh Hằng Sống Giêsu

Được viết bởi
Ðức tin là điều căn bản. Đây không phải là theo một ý tưởng, một dự án, mà là gặp gỡ Chúa Giêsu, một người sống động, để cho mình được Chúa và Tin Mừng của Chúa lôi cuốn.

5 phút Lời Chúa 29/07/2015 - Tin Thầy Là Đức Kitô. Con Thiên Chúa

Được viết bởi
Khi gặp thử thách mới thấy niềm tin của mình như thế nào!

KHO TÀNG

Được viết bởi
Nước Trời ví tựa kho tàng, Đem đi chôn giấu, ngoài làng ruộng kia.

Cái Gì Đây?

Được viết bởi
Khi chưa biết về vật gì, người ta sẽ thắc mắc: “Cái gì đây?”. Rồi tìm hiểu, nghiên cứu, nhờ đó mà có thể biết đó là cái gì và để làm gì. Khi dân Ít-ra-en đi qua sa mạc để đến Đất Hứa, người ta cũng đã từng thắc mắc khi thấy “vật lạ” từ trời rơi xuống như mưa: “Cái gì đây?”.

5 phút Lời Chúa 28/07/2015 - Sự Dữ Luôn Có Mặt

Được viết bởi
Cuộc đời bạn hẳn đã từng gặp những thử thách và đau khổ?

NƯỚC CHÚA

Được viết bởi
Xin Thầy giải thích dụ ngôn, Cỏ lùng giữa lúa, tinh khôn ở đời.

5 phút Lời Chúa 27/07/2015 - Nước Trời... Hạt Cải... Nắm Men

Được viết bởi
Bạn đã góp phần của mình thế nào để làm cho Nước Trời lớn lên nơi khu xóm, gia đình, cộng đoàn của bạn?

HẠT CẢI

Được viết bởi
Nước Trời hạt cải bé ti. Gieo vào lòng đất, tinh vi nhiệm mầu.

5 phút Lời Chúa 26/07/2015 - Cần Lắm Những Tấm Lòng

Được viết bởi
Ai là người nghèo chung quanh bạn?

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật