Latest News

5 phút Lời Chúa 08/08/2015 - Lòng Tin Khiêm Tốn

Được viết bởi
Tin không chỉ là đồng ý mà còn là tín nhiệm, vâng phục Thiên Chúa.

TRỪ TÀ

Được viết bởi
Đức tin kiên vững, xua bày quỷ ra.

Bánh Thiêng

Được viết bởi
Với người Việt Nam, bánh chỉ là “món ăn chơi”, ít khi là thực phẩm chính. Nhưng với nhiều dân tộc trên thế giới, bánh là thực phẩm chính – như cơm là thực phẩm chính của Việt Nam vậy.

5 phút Lời Chúa 07/08/2015 - Muốn Theo Thầy

Được viết bởi
Chính khi từ bỏ mình, bạn cũng đồng thời vác lấy thập giá mình một cách phi thường, để sống các giá trị Tin Mừng trong tình yêu mến và noi gương Thầy Giê-su.

THẬP GIÁ

Được viết bởi
Theo Thầy, từ bỏ mình đi, Hãy mang thập giá, từ bi sống đời.

Popular News

5 phút Lời Chúa 06/08/2015 - Tình Mẹ Cùng Với Niềm Tin

Được viết bởi
Đứng trước trào lưu hưởng thụ của thời đại hôm nay, bạn làm gì để miễn nhiễm với chúng?

ĐỨC KITÔ

Được viết bởi
Phê-rô là Đá trần gian, Thầy xây Hội Thánh, gian nan trong đời.

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Được viết bởi
Sau khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất (Mt 16:21-23; Mc 8:3 -33; Lc 9:22), và cũng là lần ông Phêrô bị nguyền rủa “nặng nề” là Satan, Ngài đã cho ba môn đệ thân tín (Phêrô, Giacôbê và Gioan) đi theo lên núi Tabor (*) và cho họ được “nếm thử” vinh quang Nước Trời qua sự kiện Ngài biến hình sáng láng khi đàm đạo với ông Êlia và ông Môsê. Ngài cho họ thấy nhãn tiền vinh quang của Ngài như vậy là để củng cố đức tin cho các ông.

BIẾN ĐỔI

Được viết bởi

Bỗng dưng mặt Thầy biến đổi. Áo Thầy trắng toát, sáng ngời

5 phút Lời Chúa 05/08/2015 - Tình Mẹ Cùng Với Niềm Tin

Được viết bởi
Là cha mẹ, tôi xác tín cần quan tâm giáo dục đức tin cho con cái.

KIÊN TÂM

Được viết bởi
Lạy Thầy thương xót, con tin nơi Ngài.

5 phút Lời Chúa 04/08/2015 - Nâng Cấp Tâm Hồn

Được viết bởi
Mỗi ngày loại bỏ một ước muốn bất chính đang chế ngự mình, và thay thế bằng một ước muốn lành thánh theo các giá trị của Tin Mừng.

YÊN TÂM

Được viết bởi
Chúa đi mặt biển, tơ mơ ngắm nhìn.

THẦN LƯƠNG

Được viết bởi
Chữa lành thân xác, thần lương nuôi hồn.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật