Latest News

NƯỚC CHÚA

Được viết bởi
Xin Thầy giải thích dụ ngôn, Cỏ lùng giữa lúa, tinh khôn ở đời.

5 phút Lời Chúa 27/07/2015 - Nước Trời... Hạt Cải... Nắm Men

Được viết bởi
Bạn đã góp phần của mình thế nào để làm cho Nước Trời lớn lên nơi khu xóm, gia đình, cộng đoàn của bạn?

HẠT CẢI

Được viết bởi
Nước Trời hạt cải bé ti. Gieo vào lòng đất, tinh vi nhiệm mầu.

5 phút Lời Chúa 26/07/2015 - Cần Lắm Những Tấm Lòng

Được viết bởi
Ai là người nghèo chung quanh bạn?

Bài Học Tiết Kiệm

Được viết bởi
Phép lạ “Hóa bánh ra nhiều” có nội dung phong phú về Thần học và Giáo lý Bí Tích Thánh Thể, đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều bài học về Nước Trời, về Dân Thiên Chúa, tình liên đới, sự cộng tác...

Popular News

Đức tin của chúng ta là đức tin dựa trên…
Điều gì có thể ban cho chúng ta niềm tin…
Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng…

Chính anh em hãy dọn cho họ ăn

Được viết bởi
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nhìn những người chung quanh bằng cái nhìn của tình liên đới, đừng dửng dưng, vô cảm. Hãy nhìn anh em nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, bơ vơ, hãy an ủi họ, đừng có thờ ơ.

HÓA BÁNH

Được viết bởi
Cảm thương đói khát thiệt thòi, Muốn mua ít bánh, thử coi thế nào.

Những Người Thiện Nguyện

Được viết bởi
Hôm nay, Người “nuôi năm ngàn người ăn no”. Người biết lòng họ rất vui khi nghe giảng, nhưng Người cũng biết bụng họ rất đói. Người muốn tặng họ một bữa ăn đơn giản, bất ngờ, một bữa ăn tập thể ngoài trời. Bữa ăn tràn đầy niềm vui.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật