Latest News

Sống

Được viết bởi

Loanh quanh cơm, áo, gạo, tiền. Ngược xuôi ngày tháng, muốn điên cái đầu

5 phút Lời Chúa 30/07/2015 - Nước Trời Như Mẻ Lưới

Được viết bởi
“Tốt” là một tính từ quá khái quát. Theo bạn, trong cuộc sống hôm nay, “tốt” theo tiêu chuẩn Nước Trời bao hàm những gì cụ thể?

THẢ LƯỚI

Được viết bởi
Cá to bỏ giỏ, nhỏ bày bỏ đi.

Hãy Tìm Bánh Hằng Sống Giêsu

Được viết bởi
Ðức tin là điều căn bản. Đây không phải là theo một ý tưởng, một dự án, mà là gặp gỡ Chúa Giêsu, một người sống động, để cho mình được Chúa và Tin Mừng của Chúa lôi cuốn.

5 phút Lời Chúa 29/07/2015 - Tin Thầy Là Đức Kitô. Con Thiên Chúa

Được viết bởi
Khi gặp thử thách mới thấy niềm tin của mình như thế nào!

Popular News

Đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô, ta nhận thấy sự…
Chu kỳ Giáng Sinh gồm Mùa Vọng và Mùa Giáng…
Tiếp theo lễ Chúa Hiển Linh, kết thúc mùa Giáng…
Lễ Chúa Hiển Linh trước hết có nghĩa là lễ…

KHO TÀNG

Được viết bởi
Nước Trời ví tựa kho tàng, Đem đi chôn giấu, ngoài làng ruộng kia.

Cái Gì Đây?

Được viết bởi
Khi chưa biết về vật gì, người ta sẽ thắc mắc: “Cái gì đây?”. Rồi tìm hiểu, nghiên cứu, nhờ đó mà có thể biết đó là cái gì và để làm gì. Khi dân Ít-ra-en đi qua sa mạc để đến Đất Hứa, người ta cũng đã từng thắc mắc khi thấy “vật lạ” từ trời rơi xuống như mưa: “Cái gì đây?”.

5 phút Lời Chúa 28/07/2015 - Sự Dữ Luôn Có Mặt

Được viết bởi
Cuộc đời bạn hẳn đã từng gặp những thử thách và đau khổ?

NƯỚC CHÚA

Được viết bởi
Xin Thầy giải thích dụ ngôn, Cỏ lùng giữa lúa, tinh khôn ở đời.

5 phút Lời Chúa 27/07/2015 - Nước Trời... Hạt Cải... Nắm Men

Được viết bởi
Bạn đã góp phần của mình thế nào để làm cho Nước Trời lớn lên nơi khu xóm, gia đình, cộng đoàn của bạn?

HẠT CẢI

Được viết bởi
Nước Trời hạt cải bé ti. Gieo vào lòng đất, tinh vi nhiệm mầu.

5 phút Lời Chúa 26/07/2015 - Cần Lắm Những Tấm Lòng

Được viết bởi
Ai là người nghèo chung quanh bạn?

Bài Học Tiết Kiệm

Được viết bởi
Phép lạ “Hóa bánh ra nhiều” có nội dung phong phú về Thần học và Giáo lý Bí Tích Thánh Thể, đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều bài học về Nước Trời, về Dân Thiên Chúa, tình liên đới, sự cộng tác...

Chính anh em hãy dọn cho họ ăn

Được viết bởi
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nhìn những người chung quanh bằng cái nhìn của tình liên đới, đừng dửng dưng, vô cảm. Hãy nhìn anh em nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, bơ vơ, hãy an ủi họ, đừng có thờ ơ.

HÓA BÁNH

Được viết bởi
Cảm thương đói khát thiệt thòi, Muốn mua ít bánh, thử coi thế nào.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật