Latest News

Những Người Thiện Nguyện

Được viết bởi
Hôm nay, Người “nuôi năm ngàn người ăn no”. Người biết lòng họ rất vui khi nghe giảng, nhưng Người cũng biết bụng họ rất đói. Người muốn tặng họ một bữa ăn đơn giản, bất ngờ, một bữa ăn tập thể ngoài trời. Bữa ăn tràn đầy niềm vui.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật