Latest News

Yêu Như Chúa Yêu

Được viết bởi
Chúa nhật thứ V Phục Sinh, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta đọc và gẫm suy về những lời trăn trối của Chúa Chúa Giêsu Kitô ban truyền trước khi Người đi về Trời.

5 phút Lời Chúa 18/4/2016 - Thập Giá, Căn Cước Kitô Hữu

Được viết bởi
Có khi nào bạn để mình bị “ăn trộm” mất căn tính ki-tô hữu của mình chưa?

Tình Yêu Mục Tử

Được viết bởi
Chúa Giêsu dùng hình ảnh mục tử và chiên, vốn quen thuộc trong môi trường dân tộc Do thái để diễn tả mối tương quan khắng khít giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa linh mục và tín hữu.

Popular News

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng…
Maria Mađalêna vẫn can đảm dõi bước theo Thầy trong…
Ma-ri-a đứng gần mồ, Đau buồn than khóc, ngó vô…

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật