Latest News

Dấu Hiệu Nhận Biết

Được viết bởi
Khi sắp từ giã các môn đệ để bước vào khổ nạn, Chúa Giê-su trao cho họ những lời tâm huyết sau cùng: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau…”

Popular News

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc" (Lc 1, 28 ).…
Con rồng trong sách Khải Huyền được mô tả như…
Đức tin của chúng ta là đức tin dựa trên…

Yêu Như Chúa Yêu

Được viết bởi
Chúa nhật thứ V Phục Sinh, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta đọc và gẫm suy về những lời trăn trối của Chúa Chúa Giêsu Kitô ban truyền trước khi Người đi về Trời.

5 phút Lời Chúa 18/4/2016 - Thập Giá, Căn Cước Kitô Hữu

Được viết bởi
Có khi nào bạn để mình bị “ăn trộm” mất căn tính ki-tô hữu của mình chưa?

Tình Yêu Mục Tử

Được viết bởi
Chúa Giêsu dùng hình ảnh mục tử và chiên, vốn quen thuộc trong môi trường dân tộc Do thái để diễn tả mối tương quan khắng khít giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa linh mục và tín hữu.

Mục Tử Tốt Lành Hiến Mạng Vì Chiên

Được viết bởi
Bước vào Chúa nhật thứ IV Phục Sinh, chúng ta có dịp đọc lại dụ ngôn “Vị Mục Tử nhân lành”. Phụng vụ mỗi năm trình bày cho chúng ta một khía cạnh.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật