Latest News

Yêu Như Chúa Yêu

Được viết bởi
Chúa nhật thứ V Phục Sinh, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta đọc và gẫm suy về những lời trăn trối của Chúa Chúa Giêsu Kitô ban truyền trước khi Người đi về Trời.

5 phút Lời Chúa 18/4/2016 - Thập Giá, Căn Cước Kitô Hữu

Được viết bởi
Có khi nào bạn để mình bị “ăn trộm” mất căn tính ki-tô hữu của mình chưa?

Popular News

“Ðấng đầy ơn phúc” là tên mà Thiên Chúa qua…
Người gieo giống ra đi gieo hạt một cách rộng…

Tình Yêu Mục Tử

Được viết bởi
Chúa Giêsu dùng hình ảnh mục tử và chiên, vốn quen thuộc trong môi trường dân tộc Do thái để diễn tả mối tương quan khắng khít giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa linh mục và tín hữu.

Mục Tử Tốt Lành Hiến Mạng Vì Chiên

Được viết bởi
Bước vào Chúa nhật thứ IV Phục Sinh, chúng ta có dịp đọc lại dụ ngôn “Vị Mục Tử nhân lành”. Phụng vụ mỗi năm trình bày cho chúng ta một khía cạnh.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật