Print this page

Bộ phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

By Vatican Tiếng Việt Tháng 5 12, 2017 2248

Ngày 13-5-1917, vào lúc trưa, 1 bà mặc áo trắng tinh hiện ra với 3 em bé chăn cừu, nói với các em là hãy lần chuỗi đọc kinh Mân Côi hàng ngày để cầu nguyện cho thế giới chấm dứt chiến tranh, được Hòa bình. Trước khi biến đi, Bà bảo 3 em hãy trở lại nơi đây đúng giờ trưa ngày 13 tháng sau.

Rate this item
(0 votes)

Related items