ĐTC Phanxicô Chủ Tế Đại Lễ Bế Mạc "Đại Hội Gia Đình Quốc Tế" Tại Philadelphia - Hoa Kỳ (27-09-2015)

Ngày 27-09-2015, vào lúc hơn 03 giờ chiều giờ địa phương, tại công viên Benjamin Franklin ở thành phố Philadelphia, bang Pensylvania, Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Đại Lễ Bế Mạc "Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ VIII". Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có rất nhiều Giám mục, trong đó hơn 300 vị đến từ nước ngoài và hàng ngàn linh mục quốc tế. Số tín hữu Việt Nam đăng ký tham dự Đại Hội đông thứ 3 về số lượng, nên bài đọc thứ hai (được đọc bởi Soeur Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, Hội Dòng nữ Đaminh Tam Hiệp, đến từ Việt Nam), một câu trong phần hát đáp ca, một lời nguyện tín hữu cầu cho Đức Thánh Cha trong thánh lễ được xướng lên bằng tiếng Việt Nam. Ngoài ra, trong thánh lễ, một số bài thánh ca bằng tiếng Việt cũng được trình bày do ca đoàn tổng hợp của cộng đoàn công giáo địa phương. Theo CNN, trong Thánh lễ Bế Mạc Đại Hội do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự, có khoảng 1,5 triệu người tham dự.

Đọc 2348 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật