Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế Cầu Nguyện Đầu Giờ Trong Các Buổi Giảng Thuyết

1. Xin Chúa Thánh Linh Dẫn Dắt chúng con tại TTMV GP. Cần Thơ

2. Gió Thánh Linh thổi đến tại TTMV GP. Cần Thơ

3. Lạy Chúa Thánh Linh xin Ngài ngự đến tại Gx. Tắc Sậy

Đọc 1286 lần
Đánh giá bài viết
(1 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật