Print this page

Hành Trình Gia Đình - Cột mốc đánh dấu sự Trưởng thành của con Người

By Luca Nguyễn Võ Minh Tâm Tháng 7 13, 2017 2197

Hành Trình Gia Đình, có 10 Cột mốc đánh dấu sự Trưởng thành của con một Người, đó là lời chia sẽ của Thầy Luca Minh Tâm trong ngày họp mặt Giới Gia Trưởng & Hiền Mẫu Giáo phận Cần Thơ lúc 10g ngày 16/06/2017.

Rate this item
(0 votes)