Print this page

Chuyên đề số 295: Bạn là người Chúa yêu

Bạn thân mến,
♥️Yêu và được yêu đó là hạnh phúc của con người. Khi bạn được một ai đó
thương yêu, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và bạn phải luôn cố
gắng, vun đắp để giữ gìn được tình yêu.
?- Nếu bạn biết mình là người được yêu và ai đang yêu thương bạn.
?- Nếu có một người yêu bạn không phân biệt bạn là người nào: trí thức hay bình
dân, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, thánh thiện hay tội nhân...người đó vẫn yêu
bạn.
❓- Bạn muốn biết người đó là ai ?
❓- Bạn muốn hiểu người đó yêu bạn cách nào?
❓- Làm cách nào để liên lạc được với người ấy?

 

Rate this item
(0 votes)

Latest from Nguyễn Thụy Như Mai