Ấn Phẩm Đạo Yêu Thương của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Được viết bởi

Cuốn sách có thể dùng làm hành trang truyền giáo, giúp bạn đọc hiểu rõ những điều cốt yếu trong Đạo

Video Khóa Huấn Luyện “Thử Chết Để Sống Thật” Tại Giáo Xứ An Nhơn (Ngày 28/11/2015)

Được viết bởi

Kính gửi Video Khóa Huấn Luyện “Thử Chết Để Sống Thật” Tại Giáo Xứ An Nhơn (Ngày 28/11/2015)

Bài giảng Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn 2-11

Được viết bởi

Kính chuyển đến quý vị và các bạn Audio Bài giảng Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn 2-11, của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

Thánh lễ bế mạc đại hội gia đình thế giới 2015

Được viết bởi
Cộng đồng Công giáo Việt Nam nhận được nhiều vinh dự tại Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới 2015.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật