Latest News

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIỜ

Được viết bởi

Biết bao lần chúng ta còn vịn cớ là không có thời giờ để từ chối thực thi một công việc tốt lành, một hành động bác ái, một sự quan tâm tới nhu cầu sống còn của những người ở ngay bên chúng ta.

Popular News

Người gieo giống ra đi gieo hạt một cách rộng…
Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa đi gieo…
Tùy vào thái độ của mỗi người, chân thành đón…

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật