Latest News

Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 15 tháng 8 Dương Lịch

Được viết bởi
Đấng đã cưu mang Đấng Tạo Hoá cần được ở trong cung điện của Thiên Chúa.

Mẹ Đầy Ơn Phúc

Được viết bởi
Theo truyền thống xa xưa, Đức Mẹ không chết mà chỉ ngũ một giấc rồi Chúa đưa Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác.

Popular News

Một Hài Nhi đã sinh ra mang một ý nghĩa…
Hình Giáng sinh 2017

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật