YÊU LÀ CHO ĐI

Được viết bởi

Một vị ẩn sĩ kia đã từ lâu sống kham khổ trong sa mạc. Ông vốn là người có nhân đức, hiền lành, nhưng có chứng bịnh hay quên. Người ẩn sĩ tìm đến một nhà đạo sĩ khôn ngoan hơn để bàn hỏi về chứng bệnh hay quên của mình.

CÂU CHUYỆN ANH PHAN ĐỨC HÒA

Được viết bởi

 Người Mỹ có câu: “Don't talk, do it”. Hoặc “Talking is so easy" (Nói thì quá dễ).

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật