Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 15 tháng 8 Dương Lịch

Được viết bởi
Đấng đã cưu mang Đấng Tạo Hoá cần được ở trong cung điện của Thiên Chúa.

Mẹ Đầy Ơn Phúc

Được viết bởi
Theo truyền thống xa xưa, Đức Mẹ không chết mà chỉ ngũ một giấc rồi Chúa đưa Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác.

Nhà thờ cổ nhất Nhật Bản được đề cử là di sản thế giới

Được viết bởi
Nhà thờ cổ nhất Nhật Bản được đề cử là di sản của Tổ chức Di sản Thế giới UNESCO vào năm 2018.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật