ÔNG TỪ

Được viết bởi

Nào ta hãy mừng vui!
Chúa chiến thắng tử thần rồi.
Ngài chiếu ánh sáng khắp địa cầu.
Alleluia!

CÔ ĐƠN VÀ THẤT VỌNG

Được viết bởi

Chắc hẳn những lúc chúng ta cảm thấy đơn, cảm thấy đơn thương độc mã, cảm thấy bất lực, mỏng dòn, khi đó ta cần biết mình phải nương tựa vào Chúa, Đấng đã sống đến tột cùng của sự đơn những yếu đuối, nhưng đã toàn thắng luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an chúng ta.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật