Latest News

PHÚT HỒI TÂM TẠI GX CHÂU BÌNH – THỦ ĐỨC

Được viết bởi

"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

YÊU LÀ CHO ĐI

Được viết bởi

Một vị ẩn sĩ kia đã từ lâu sống kham khổ trong sa mạc. Ông vốn là người có nhân đức, hiền lành, nhưng có chứng bịnh hay quên. Người ẩn sĩ tìm đến một nhà đạo sĩ khôn ngoan hơn để bàn hỏi về chứng bệnh hay quên của mình.

CÂU CHUYỆN ANH PHAN ĐỨC HÒA

Được viết bởi

 Người Mỹ có câu: “Don't talk, do it”. Hoặc “Talking is so easy" (Nói thì quá dễ).

Ngày Của Mẹ 2016 với chủ đề “Chuyện Đời Mẹ”

Được viết bởi

“Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được Mẹ”.

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật