Lúc 11 giờ rưỡi sáng 4-11-2013, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 Hồng Y và 136 GM đã qua đời trong vòng 12 tháng qua trong toàn Giáo Hội, trong số này có 4 GM Việt Nam.
Đăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ
Hôm 31-10-2013, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, xác nhận tin ĐTC sẽ triệu tập công nghị để tấn phong các Hồng Y mới vào ngày 22-2 năm 2014.
Đăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật