Trong buổi triều yết chung  thứ Tư 12/11/2013, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa tiếp tục chăn dắt đoàn chiên của Ngài bằng tình yêu qua việc phong chức thừa tác giám mục, linh mục và phó tế.

Đăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật