Năm về Đời sống thánh hiến, do ĐTC Phanxicô đề xướng, sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm nay, 2014, và kết thúc vào tháng 11 năm tới, 2015.
Đăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật