Trong huấn từ về bài bài Tin Mừng Chúa Nhật 07/09/2014 về việc sửa lỗi huynh đệ cho nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mối tương quan giữa các Kitô hữu với nhau và giữa Kitô hữu với tha nhân phải thể hiện tinh thần bác ái và phải nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật