Tổng giáo phận TP. HCM: Tân Tổng giám mục Chính toà

WHĐ (22.03.2014) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm Bổ nhiệm” được phổ biến vào hôm nay, 22 tháng Ba 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM (Việt Nam) của Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, theo khoản 401, §1 của Bộ Giáo luật.*

Kế nhiệm Đức hồng y Gioan Baotixita Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận TP. HCM”.

DHY JBPMMan
 
Tóm tắt tiểu sử Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn:
 
05-03-1934:     Sinh tại Hoà Thành, Mau
 
1954 – 1956:    Học Triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 
1956 – 1961:    Dạy học tại Bạc Liêu.
 
1961 – 1965:    Học Thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
 
25-05-1965:     Chịu chức linh mục tại Cần Thơ
 
1968 – 1971:    Học Đại học Loyola tại Los Angeles, Hoa Kỳ
 
1971 – 1974:    Giáo Tiểu chủng viện Cái Răng, Cần Thơ
 
1988 – 1993:    Giám đốc tiên khởi Đại chủng viện Cần Thơ
 
22-03-1993:     Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho
 
01-03-1998:     Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM
 
21-10-2003:     Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Hồng y.
 

DTGM BVDoc
Tóm tắt tiểu sử Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc:
 
11-11-1944:    Sinh tại Đà Lạt
 
1956 – 1963:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
 
1963 – 1964:   Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
 
1964 – 1970:   Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma
 
17-12-1970:    Thụ phong linh mục
 
1971 – 1975:   Giáo Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà Đại học Đà Lạt.
 
1975 – 1995:   Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt
 
1986 – 2008:   Giáo thần học tín tại Đại chủng viện Sài Gòn, Nội Huế
 
1995 – 1999:   Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt
 
26-03-1999:    được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho
 
28-09-2013:   được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận TP. HCM; đồng thời làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho.
 
 
––––––––––––––––––––––––
 
* Giám mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức giáo hoàng,
 
Đức giáo hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh.
 
(Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam)
 
 
Huy Hoàng
Theo Website Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Đọc 2788 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật