In trang này

Những bài hát của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ

Dưới đây là những bài hát có thể dùng trong Phụng vụ để thấm nhuần tinh thần của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ (2014-2015):

(Xin mở file đính kèm)

Nguồn: WGPSG

Đọc 3246 lần
Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)