In trang này

Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

Kết thúc Đại hội lần thứ XIII (2016-2019), các Đức giám mục đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa một Thư Chung đề ra định hướng mục vụ cho những năm sắp tới.

Thu chung 2016-1
thu chung 2016-2
thu chung 2016-3
thu chung 2016-4
Đọc 1856 lần
Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)