Các nữ tu đứng lên vì tự do tôn giáo đã nhận được giải thưởng.

Được viết bởi
Dòng Nữ Tu Bé Mọn Của Người Nghèo đã nhận được phần thưởng cao quý nhất của Hội Hiệp Sĩ Columbus vì cuộc chiến đấu của họ cho tự do tôn giáo và tiếp tục phục vụ cho người nghèo, già yếu và cô đơn.

Vatican chuẩn bị phát hành tem Mẹ Têrêsa Cancútta

Được viết bởi

Vatican đã thông báo về việc phát hành một loại tem bưu chính đặc biệt vào ngày 2/9, hai ngày trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành lễ phong thánh cho Mẹ, ngày 4/9.

Đức Thánh Cha Phanxicô hành hương Assisi

Được viết bởi
“Tôi muốn đưa tất cả anh chị em vào Thiên đàng!”

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật