Trong thực tế, nhiều người ngày nay nghĩ rằng các tôn giáo phải tôn trọng lẫn nhau, và cuộc đối thoại của họ trở thành một lực lượng chung cho hòa bình.
Đăng trong Tin Video
Ngoài việc đáp lại lời mời của Tổng Thống Peres đã có từ hồi tháng Tư năm 2013, cuộc viếng thăm Israel vào tháng Năm tới là để kỷ niệm 50 năm ngày Đức Phaolô VI gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras của Constantinople, ngày 5 tháng Giêng, năm 1964, tại Giêrusalem.
Đăng trong Giáo Hội Hoàn Vũ

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật