Tái khám phá ý nghĩa thiêng liêng, mầu nhiệm của sự hiện diện thật sự của Chúa trong Thánh Lễ: đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng thứ Hai 10 tháng Hai tại nhà nguyện Santa Marta.

Đăng trong Tin Video

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật