Sáng Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 13 tháng Tư, hàng chục ngàn anh chị em tín hữu đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô, để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 9h30.
Đăng trong Tin Video

Gương Thánh Nhân

Nhận Email

Đăng ký nhận Email để có những tin tức cập nhật