Ngày 08/11: Thánh Tử đạo Giuse Nguyễn Đình Nghi, Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, Thánh Martinô Thọ và Thánh Gioan Baotixita Cỏn (+ 1840)

  By Châu-Kiên-Long Tháng 11 03, 2013 3277

  Ba linh mục Nghi, Ngân, Thịnh, và hai giáo dân Thọ, Cỏn đều bị bắt tại làng Kẻ Báng, Nam Ðịnh và được phúc tử đạo cùng một ngày.

  thanh nguyen dinh nghi

  - Cha Giuse Nguyễn Ðình Nghi sinh năm 1771 tại làng Kẻ Vồi, Hà Nội. Mồ côi từ nhỏ nên ngài đã theo giúp cha già Liêm. Lớn lên được gửi vào Chủng Viện và chịu chức linh mục năm 30 tuổi. Ngài được cử làm cha phó xứ Sơn Miêng, Kẻ Bạc và Phúc Nhạc, sau đó làm cha sở Ða Phạn và Kẻ Vồi cho tới khi bị bắt. Ngài là một linh mục rất chăm lo cho giáo hữu, đặc biệt siêng năng việc giải tội và giảng dạy.

  - Cha Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 1771 tại làng Kẻ Bền, Thanh Hóa. Ngài học cùng lớp với cha Nghi. Sau khi chịu chức linh mục, ngài được cử giúp các xứ Phúc Nhạc, Duyên Mậu, Trình Xuyên và Kẻ Báng. Dù tính khí nóng nảy, nhưng mỗi khi lỡ lời với ai, liền hối lỗi. Tuy rất sợ hãi việc bắt bớ giam cầm nhưng ngài vẫn luôn chu toàn bổn phận.

  PhaoloNguyenNgan

  - Cha Martinô Tạ Ðức Thịnh sinh năm 1760 tại làng Kẻ Sặt, Hà Nội. Khi lên 18 tuổi, ngài vào Chủng viện, sau đó thụ phong linh mục và làm thư ký cho Ðức cha Giacôbê. Ngài cũng được sai coi xứ Cửa Bảng, Ðồng Chuối, Nam Sang, Trình Xuyên. Tính tình rất mực thước và nghiêm nhặt, rất chú trọng đến việc dạy giáo lý cho trẻ em và khuyên răn những người khô khan trở lại.

  - Thánh Martinô Thọ quê tại Kẻ Báng, Nam Ðịnh, sinh năm 1787. Từ nhỏ, ngài đã tỏ ra đạo đức, nết na. Ðược mọi người tin cậy, ngài lãnh nhiệm vụ đi thu thuế trong làng. Về sau được bầu làm trùm họ, kiêm lý trưởng. Ngài sẵn sàng giúp đỡ các linh mục và những người nghèo khó. Ngài bị bắt vì đã chứa chấp cha Ngân trong nhà.

  - Thánh Gioan Baotixita Cỏn sinh năm 1805 tại Kẻ Báng. Tuy là một lý trưởng hung dữ, nhưng lại hăng say việc đạo. Khi có lệnh truy nã các linh mục, ngài đã bạo dạn lãnh giấu cha già Thịnh để rồi cùng bị bắt.

  Việc lùng bắt các linh mục tại Kẻ Báng xảy ra vào năm thứ 21 triều vua Minh Mạng. Ngày 30-05-1840, tuần phủ Trịnh Quang Khanh đã đem lính vây làng bắt được ba cha và một số giáo dân liên hệ. Bị giải về Nam Ðịnh, ba cha đã phải chịu hình phạt phơi nắng và đánh đập. Riêng hai thánh Thọ và Cỏn bị tra tấn đau đớn nhiều hơn nữa. Quan cai sỉ nhục các ngài bằng cách bắt liếm vết thương của ba cha. Sau nhiều lần dụ dỗ thất bại, quan đã gửi sớ vào triều đình, ngày 08-11-1840 cả năm vị cùng bị trảm quyết.

  Ðức Giáo hoàng Lêô XIII đã tôn phong các ngài lên bậc Chân Phước ngày 27-05-1900 và Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-06-1988.

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.