Ngày 08/12: LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

  0812Vào thế kỷ thứ bảy, trong Giáo Hội Ðông Phương có một ngày lễ được gọi là Sự Thụ Thai Ðức Maria. Lễ này được cử hành trong Giáo Hội Tây Phương vào thế kỷ thứ tám. Ðến thế kỷ 11, ngày lễ này có tên như hiện nay, Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và vào thế kỷ thứ 18, lễ này trở thành ngày lễ chính thức của Giáo Hội hoàn vũ.

  Năm 1854, Ðức Giáo Hoàng Piô IX công bố điều bất khả ngộ: "Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh, trong giây phút đầu tiên khi thụ thai trong lòng mẹ, bởi một ơn huệ phi thường và đặc biệt do Thiên Chúa toàn năng ban cho, vì công nghiêäp của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng cứu chuộc nhân loại, nên ngài được gìn giữ khỏi mọi tì ố của tội nguyên tổ."

  Phải mất một thời gian khá lâu mới hình thành tín điều này. Trong khi nhiều Giáo Phụ và Tiến Sĩ Hội Thánh coi Ðức Maria như vị thánh cao trọng và thánh thiện nhất trong các thánh, nhưng họ vẫn ngại ngùng để cho rằng Ðức Maria là một người không có tội -- hoặc từ lúc thụ thai hoặc trong cuộc sống. Ðây là một tín điều của Giáo Hội phát sinh từ lòng đạo đức của tín hữu hơn là sự hiểu biết của các thần học gia sáng giá. Ngay cả các vị lão luyện hiểu biết về Ðức Maria như Thánh Bernard và Tôma Aquinas cũng không thấy được lý do về phương diện thần học của tín điều này.

  Hai tu sĩ dòng Phanxicô là William ở Ware và John Duns Scotus, đã giúp chúng ta hiểu biết hơn về ý nghĩa thần học. Họ cho rằng sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Maria nâng cao giá trị công trình cứu chuộc của Ðức Giêsu. Các phần tử khác của gia đình nhân loại chỉ được sạch tội nguyên tổ sau khi sinh. Với Ðức Maria, tội nguyên tổ đã bị ngăn chặn ngay từ lúc ban đầu nhờ quyền lực mạnh mẽ của công trình cứu chuộc của Ðức Giêsu.

  Lời Bàn: Trong Phúc Âm theo Thánh Luca 1:28, thiên thần Gabrien, sứ giả của Thiên Chúa, đã xưng tụng Ðức Maria là "đầy ơn phúc" (hay "hết sức sủng ái"). Trong khung cảnh đó, lời chào này có nghĩa Ðức Maria được mọi sự trợ giúp đặc biệt thánh thiêng để thi hành nhiệm vụ được giao phó. Tuy nhiên, Giáo Hội chỉ có thể lớn lên trong sự hiểu biết nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Chính Thần Khí đã hướng dẫn Giáo Hội hiểu biết rằng Ðức Maria phải là một công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa, chỉ sau công trình Nhập Thể. Nói khác đi, sự liên hệ mật thiết giữa Ðức Maria và sự Nhập Thể đòi hỏi sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa trong toàn thể cuộc đời của Ðức Maria. Lòng đạo đức giúp cộng đồng dân Chúa tin rằng Ðức Maria là người đầy ơn phúc, và sạch mọi tội lỗi từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Hơn thế nữa, đặc ân cao trọng này của Ðức Maria là cao điểm của tất cả những gì Thiên Chúa đã thể hiện nơi Ðức Giêsu. Hiểu một cách đúng đắn, sự thánh thiện không thể so sánh của Ðức Maria cho thấy sự thiện hảo không thể so sánh của Thiên Chúa.

  Lời Trích: "Ðức Maria đã cho thế giới Sự Sống để canh tân tất cả mọi sự, và ngài được Thiên Chúa phong phú hóa với mọi ơn sủng thích hợp cho vai trò đặc biệt đó.

  "Bởi thế, không ngạc nhiên khi các Giáo Phụ thường coi người mẹ Thiên Chúa hoàn toàn thánh thiện và không một tì ố tội lỗi, được Chúa Thánh Thần khuôn đúc trong một thực thể mới để trở nên một tạo vật mới. Ngay từ lúc thụ thai đã được tô điểm bằng sự thánh thiện cực kỳ độc đáo và diễm lệ, Ðức Trinh Nữ của Nagiarét được sứ thần, theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, chào mừng là 'đầy ơn phúc'. Với vị sứ giả ấy, ngài đã trả lời: 'Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, hãy thể hiện nơi tôi những gì ngài vừa nói' ( Luca 1:38 )" (Hiến Chương về Giáo Hội, 56).

  Nguồn: Báo Người Tín Hữu

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.