Soi Nhà Cái

Soi Nhà Cái

Nâng cao năng lực của các nhà cung cấp trong chuỗi chế biến và sản xuất
Công nghiệp sản xuất đóng vai trò quan trọng, là xương sống của nền kinh tế và là động lực thúc đẩy tăng trưởng. - Ảnh tinnhanhchungkhoan.vn
HÀ NỘI - Các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng và số lượng của các nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2 trong nước, để tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp trong nước.

Đây là ý kiến ​​của các chuyên gia được tập hợp tại hội thảo nhằm phát triển hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia trong ngành sản xuất.

Hội thảo do Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Vietrade) thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) tổ chức. Nó được tổ chức tại Hà Nội vào thứ Hai.

Việt Nam được coi là một quốc gia mới nổi, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh cả trong khu vực và thế giới. Cả nước có mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm sơ bộ là 5,95% trong giai đoạn 2011-2020.

Thành tựu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo nền tảng to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó công nghiệp chế tạo có vai trò đặc biệt quan trọng, là trụ cột của nền kinh tế và là động lực thúc đẩy tăng trưởng của đất nước.

Công nghiệp chế tạo cũng thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thường chiếm tỷ trọng cao nhất về số dự án và vốn đăng ký trong giai đoạn 2011-2020.

Ông Trương Chí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cho biết, Chính phủ, các địa phương và nhiều tổ chức khác đã hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, yêu cầu của các doanh nghiệp FDI đối với nhà cung cấp chủ yếu xoay quanh yếu tố chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và công nghệ.

Ông Bình nói, vấn đề giá cả và quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa cạnh tranh được với các doanh nghiệp Trung Quốc và Thái Lan.

Do đó, để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của FDI, cần hỗ trợ họ nâng cao năng lực thông qua các chính sách khuyến khích chuyển đổi số và đầu tư vào sản xuất điện tử, ông Bình nói thêm.

"Chúng ta vẫn chưa có chiến lược, cơ chế, chính sách đặc thù cho lĩnh vực điện tử. Điện tử là vấn đề của tương lai. Cần khuyến khích các doanh nghiệp FDI nội địa hóa chính sách thuế và lao động, thu hút FDI với định hướng rõ ràng về nội địa hóa ", cô ấy khuyến nghị.