Hãy chọn lựa sự sống

  By tongdosongdaovt.blogspot.com Tháng 3 05, 2014 3653

  imagesTôi và bạn đang sống nhưng không phải hết mọi phần thân thể con người của tôi và bạn đang sống đâu. Nếu tội lỗi đang đi vào đời sống tôi qua đôi mắt của tôi thì đôi mắt của tôi đang chết.  
  ĐỌC: Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp". (Đnl 30,15-20)
  SUY: Hôm nay tôi và bạn hãy chọn lựa sự sống cho mình. Bạn sẽ nói: Ủa, tôi đang sống đây mà? Phải, tôi và bạn đang sống nhưng không phải hết mọi phần thân thể con người của tôi và bạn đang sống đâu. Nếu tội lỗi đang đi vào đời sống tôi qua đôi mắt của tôi thì đôi mắt của tôi đang chết. Nếu tư tưởng của tôi đang có những ác ý, thù hận, mưu đồ, dâm dục... thì tư tưởng của tôi đang chết. Nếu trái tim của tôi ở bên cạnh người vợ, người chồng mà luôn có hình bóng của một người khác thì trái tim tôi, hôn nhân tôi cũng đang chết v.v... Và nếu tôi đang chết vì những điều ấy thì Chúa Giêsu cũng đang chết nơi thân xác tội lỗi của tôi.
  Vậy, hôm nay tôi phải can đảm nói to sự chọn lựa: Tôi chọn Chúa Giêsu. Tôi chọn sự thật. Tôi chọn ánh sáng. Tôi chọn sự sống. Tôi chọn từ bỏ tội lỗi. Tôi chọn trở về với gia đình. Tôi chọn trở về với Chúa.
  LÀM: Hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em. (Đnl 30,19b-20)
  - Với chính mình: chọn sống công chính, sống sự thật, từ bỏ tội lỗi, ích kỷ, kiêu căng, khoe khoang.
  - Với tha nhân: chọn sống yêu thương, chung thuỷ, nâng đỡ, chia sẻ, hy sinh.
  - Với Chúa: chọn sống gần Chúa, sống với Lời Chúa, sống trong đường lối Chúa.
  NHỚ: Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống. (Đnl 30,16)
  CẦU NGUYỆN
  Nguồn: http://tongdosongdaovt.blogspot.com

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.