Print this page

Niệm Khúc Bụi Tro

niem khuc bui tro

 

NIỆM KHÚC BỤI TRO

Lạy Thiên Chúa, con chỉ là bụi đất

Cõi cát bụi chắc chắn con phải về

Trái tim con cũng chỉ là bụi tro

Niềm hy vọng của con hèn hơn đất (1)

Cuộc đời con nay còn rồi mai mất

Còn tệ hơn cả bùn đất, Chúa ơi! (2)

Chẳng có gì dám hãnh diện với đời

Suốt ngày đêm chỉ có lỗi và tội

Niềm tự hào duy nhất là yếu đuối (3)

Lạy Thiên Chúa, con khốn nạn vô cùng!

Con vững tin đời đời Ngài xót thương (4)

Dù tội con chất chồng cao như núi

Con vẫn nhớ con chỉ là cát bụi

Từ lòng mẹ, con sinh ra trần truồng

Mai về đó cũng trần trụi, chẳng hơn! (5)

Nên cả đời phải ăn chay, sám hối

Vâng, lạy Chúa, con biết con yếu đuối

Nói thì hay mà làm chẳng bao nhiêu

Hứa buổi sáng đã vội quên buổi chiều

Xác hồn con, xin Ngài thương canh giữ!

TRẦM THIÊN THU

Mùa Chay – 2016

(1) St 3:19. (2) Kn 15:10. (3) 2 Cr 11:30. (4) Tv 118; Tv 136. (5) G 1:20.

Rate this item
(0 votes)

Latest from Trầm Thiên Thu