Print this page

Hình ảnh chuyên đề đặc biệt số 200

By Tháng 5 18, 2014 2944

Kính gởi Quý vị những hình ảnh mới nhất mừng chuyên đề số 200 với chủ đề : "Dâng Lời Tụng Ca" diễn ra vào chiều thứ Bảy ngày 17/05/2014 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

CD200.jpg Chuyen_de_200_10.jpg Chuyen_de_200_100.jpg

Chuyen_de_200_101.jpg Chuyen_de_200_102.jpg Chuyen_de_200_106.jpg

Chuyen_de_200_107.jpg Chuyen_de_200_108.jpg Chuyen_de_200_109.jpg

Chuyen_de_200_110.jpg Chuyen_de_200_12.jpg Chuyen_de_200_13.jpg

Chuyen_de_200_14.jpg Chuyen_de_200_15.jpg Chuyen_de_200_16.jpg

Chuyen_de_200_17.jpg Chuyen_de_200_18.jpg Chuyen_de_200_19.jpg

Chuyen_de_200_2.jpg Chuyen_de_200_20.jpg Chuyen_de_200_21.jpg

Chuyen_de_200_23.jpg Chuyen_de_200_24.jpg Chuyen_de_200_26.jpg

Chuyen_de_200_27.jpg Chuyen_de_200_28.jpg Chuyen_de_200_3.jpg

Chuyen_de_200_30.jpg Chuyen_de_200_31.jpg Chuyen_de_200_32.jpg

Chuyen_de_200_34.jpg Chuyen_de_200_35.jpg Chuyen_de_200_36.jpg

Chuyen_de_200_37.jpg Chuyen_de_200_42.jpg Chuyen_de_200_43.jpg

Chuyen_de_200_47.jpg Chuyen_de_200_48.jpg Chuyen_de_200_49.jpg

Chuyen_de_200_51.jpg Chuyen_de_200_52.jpg Chuyen_de_200_53.jpg

Chuyen_de_200_54.jpg Chuyen_de_200_55.jpg Chuyen_de_200_56.jpg

Chuyen_de_200_57.jpg Chuyen_de_200_59.jpg Chuyen_de_200_61.jpg

Chuyen_de_200_62.jpg Chuyen_de_200_63.jpg Chuyen_de_200_64.jpg

Chuyen_de_200_65.jpg Chuyen_de_200_66.jpg Chuyen_de_200_68.jpg

Chuyen_de_200_69.jpg Chuyen_de_200_73.jpg Chuyen_de_200_74.jpg

Chuyen_de_200_75.jpg Chuyen_de_200_76.jpg Chuyen_de_200_78.jpg

Chuyen_de_200_81.jpg Chuyen_de_200_82.jpg Chuyen_de_200_83.jpg

Chuyen_de_200_84.jpg Chuyen_de_200_85.jpg Chuyen_de_200_87.jpg

Chuyen_de_200_88.jpg Chuyen_de_200_90.jpg Chuyen_de_200_91.jpg

Chuyen_de_200_92.jpg Chuyen_de_200_93.jpg Chuyen_de_200_94.jpg

Chuyen_de_200_95.jpg Chuyen_de_200_96.jpg Chuyen_de_200_97.jpg

Chuyen_de_200_98.jpg Chuyen_de_200_99.jpg

Rate this item
(1 Vote)

Latest from Văn Chiến