Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 100: Chuyên đề 100 và những điều khó quên

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 1 09, 2011 2063

Hôm nay, ngày 08/1/2011, Giảng đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM thật khác thường. Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 100: 

001_1_1.jpg 002_1.jpg 003_1.jpg

004_1.jpg 005_1.jpg 006_1_1.jpg

007_1.jpg 008_1.jpg 009_1.jpg

010_1.jpg 011_1.jpg 012_1.jpg

013_1.jpg 014_1.jpg 015_1.jpg

016_1.jpg 017_1.jpg 018_1.jpg

019_1.jpg 020_1.jpg 021_1.jpg

022_1.jpg 023_1.jpg 024_1.jpg

025_1.jpg 026_1.jpg 027_1.jpg

029_1.jpg 030_1.jpg 031_1.jpg

032_1.jpg 033_1.jpg 034_1.jpg

035_1.jpg 041_1.jpg 044_1.jpg

045_1.jpg 047_1.jpg 049_1.jpg

050_1.jpg 051_1.jpg 052_1.jpg

054_1.jpg 056_1.jpg 057_1.jpg

058_1.jpg 059_1.jpg 060_1.jpg

061_1.jpg 062_1.jpg 063_1.jpg

064_1.jpg 066_1.jpg 067_1.jpg

068_1.jpg 069_1.jpg 070_1.jpg

071_1.jpg 073_1.jpg 074_1.jpg

075_1.jpg 077_1.jpg 078_1.jpg

079_1.jpg 081_1.jpg 082_1.jpg

083_1.jpg 084_1.jpg 086_1.jpg

087_1.jpg 090_1.jpg 091_1.jpg

092_1.jpg 094_1.jpg 096_1.jpg

097_1.jpg 098_1.jpg 099_1.jpg

100_1.jpg 101_1.jpg 102_1.jpg

103_1.jpg 104_1.jpg 105_1.jpg

106_1.jpg 107_1.jpg 108_1.jpg

110_1.jpg 111_1.jpg 112_1.jpg

113_1.jpg 114_1.jpg 115_1.jpg

116_1.jpg 117_1.jpg 118_1.jpg

119_1.jpg 120_1.jpg 121_1.jpg

122_1.jpg 123_1.jpg 124_1.jpg

125_1.jpg 126_1.jpg 127_1.jpg

128_1.jpg 129_1.jpg 130_1.jpg

131_1.jpg 146_1.jpg 147_1.jpg

148_1.jpg 149_1.jpg 150_1.jpg

151_1.jpg 152_1.jpg 153_1.jpg

Rate this item
(0 votes)