Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 106: Tọa Đàm Đồng Tính 2011

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 2 20, 2011 2382

Kính gởi những hình ảnh đặc sắc buổi Toạ Đàm ngày 19.02.2011 với chủ đề: "Đồng Tính - Tình Yêu, Hôn Nhân và Những Trăn Trở" tại TTMV TGP Sài Gòn

001_1.jpg 004_1.jpg 005_1.jpg

006_1.jpg 009_1.jpg 010_1.jpg

014_1.jpg 016_1.jpg 018_1.jpg

020_1.jpg 021_1.jpg 023_1.jpg

026_1.jpg 029_1.jpg 030_1.jpg

032_1.jpg 033_1.jpg 035_1.jpg

037_1.jpg 039_1.jpg 040_1.jpg

041_1.jpg 042_1.jpg 043_1.jpg

044_1.jpg 045_1.jpg 046_1.jpg

047_1.jpg 048_1.jpg 051_1.jpg

054_1.jpg 059_1.jpg 062_1.jpg

064_1.jpg 070_1.jpg 072_1.jpg

073_1.jpg 074_1.jpg 077_1.jpg

079_1.jpg 081_1.jpg 084_1.jpg

092_1.jpg 093_1.jpg 097_1.jpg

098_1.jpg 099_1.jpg 101_1.jpg

102_1.jpg 103_1.jpg 104_1.jpg

110_1.jpg

Rate this item
(0 votes)