Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 107: Giải Mã Tình Yêu & Nghệ Thuật Nuôi Dưỡng Tình Yêu

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 2 27, 2011 2051

Những hình ảnh đẹp của 2 đề tài: "Giả Mã Tình Yêu" và "Nghệ Thuật Nuôi Dưỡng Tình Yêu" do Ths. Trương Đình Giai và Ths. Phạm Thị Thuý trình bày trong buổi chiều thứ Bảy ngày 26/02/2011 từ 14g30 đến 17g30 tại hội trường Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận.

002_1.jpg 003_1.jpg 004_1.jpg

005_1.jpg 006_1.jpg 007_1.jpg

008_1.jpg 009_1.jpg 010_1.jpg

011_1.jpg 013_1.jpg 014_1.jpg

015_1.jpg 016_1.jpg 020_1.jpg

021_1.jpg 022_1.jpg 023_1.jpg

028_1.jpg 029_1.jpg 031_1.jpg

032_1.jpg 033_1.jpg 034_1.jpg

035_1.jpg 036_1.jpg 037_1.jpg

038_1.jpg 039_1.jpg 040_1.jpg

041_1.jpg 044_1.jpg 045_1.jpg

046_1.jpg 047_1.jpg 049_1.jpg

050_1.jpg 051_1.jpg 052_1.jpg

053_1.jpg 054_1.jpg 055_1.jpg

056_1.jpg 058_1.jpg 059_1.jpg

060_1.jpg 061_1.jpg 062_1.jpg

064_1.jpg 065_1.jpg

Rate this item
(0 votes)