Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 117: Hãy Cứu Lấy Mẹ Đất

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 5 29, 2011 1970

Ghi lại một vài hình ảnh về buổi thuyết trình của Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT trình bày chiều thứ Bảy 28.05.2011 tại TTMV.

001_1.JPG 002_1.JPG 003_1.JPG

004_1.JPG 005_1.JPG 006_1.JPG

007_1.JPG 008_1.JPG 009_1.JPG

010_1.JPG 011_1.JPG 012_1.JPG

013_1.JPG 014_1.JPG 015_1.JPG

016_1.JPG 017_1.JPG 018_1.JPG

019_1.JPG

Rate this item
(0 votes)