Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 129: Phút Hồi Tâm

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 11 20, 2011 2014

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 129 "Phút Hồi Tâm" do linh mục Gioan Baotixita Giang Trung Kiên trình bày vào chiều thứ 7 ngày 19/11/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

003_1_1.jpg 004_1.jpg 005_1.jpg

007_1.jpg 008_1.jpg 009_1.jpg

010_1.jpg 011_1.jpg 012_1.jpg

013_1.jpg 014_1.jpg 015_1.jpg

016_1.jpg 017_1.jpg 018_1.jpg

019_1.jpg 020_1.jpg 041_1.jpg

042_1.jpg 043_1.jpg 045_1.jpg

047_1.jpg 049_1.jpg 050_1.jpg

051_1.jpg 052_1.jpg 053_1.jpg

054_1.jpg 055_1.jpg 056_1.jpg

057_1.jpg 058_1.jpg 059_1.jpg

060_1.jpg 073_1.jpg 075_1.jpg

076_1.jpg 083_1.jpg 084_1.jpg

089_1.jpg 090_1.jpg 095_1.jpg

096_1.jpg 097_1.jpg 099_1.jpg

100_1.jpg 101_1.jpg 102_1.jpg

103_1.jpg 104_1.jpg 105_1.jpg

106_1.jpg 107_1.jpg 108_1.jpg

109_1.jpg 110_1.jpg 111_1.jpg

112_1.jpg 114_1.jpg 117_1.jpg

118_1.jpg 121_1.jpg 123_1.jpg

Rate this item
(0 votes)