Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 131: Những Thói Quen Của Người Thành Đạt

By Quang Ngọc Tháng 12 04, 2011 1994

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề "Những Thói Quen Của Người Thành Đạt" do Thầy Giuse Mai Thanh Hoài trình bày vào chiều thứ 7 ngày 3/12/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

001_1_1.jpg 003_1.jpg 004_1.jpg

005_1.jpg 006_1.jpg 007_1.jpg

008_1.jpg 009_1.jpg 010_1.jpg

012_1.jpg 013_1.jpg 014_1.jpg

015_1.jpg 016_1.jpg 017_1.jpg

019_1.jpg 023_1.jpg 024_1.jpg

025_1.jpg 026_1.jpg 027_1.jpg

028_1.jpg

 

Rate this item
(0 votes)