Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 139: Thở Để Chữa Bệnh

By Quang Ngọc Tháng 3 11, 2012 2064

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 139 "Thở Để Chữa Bệnh" do Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trình bày tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn vào chiều thứ 7 ngày 10.03.2012:

003_1_1.jpg 004_1.jpg 006_1.jpg

007_1.jpg 009_1.jpg 010_1.jpg

011_1.jpg 012_1.jpg 014_1.jpg

015_1.jpg 016_1.jpg 017_1.jpg

018_1.jpg 019_1.jpg 020_1.jpg

021_1.jpg 022_1.jpg 023_1.jpg

024_1.jpg 025_1.jpg 026_1.jpg

027_1.jpg 028_1.jpg 029_1.jpg

 

Rate this item
(0 votes)