Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 141: Giao Tiếp Để Thành Công

By Văn Chiến Tháng 3 25, 2012 2181

Kính gởi những hình ảnh mới nhất của chuyên đề 141 "giao Tiếp Để Thành Công"do Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long trình bày vào chiều thứ 7 ngày 24.03.2012 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP TP.HCM

001_1.jpg 003_1.jpg 004_1.jpg

005_1.jpg 006_1.jpg 007_1.jpg

008_1.jpg 009_1.jpg 010_1.jpg

011_1.jpg 014_1.jpg 015_1.jpg

016_1.jpg 017_1.jpg 018_1.jpg

019_1.jpg 020_1.jpg

Rate this item
(0 votes)