Print this page

Hình Ảnh Chuyên Đề 194: TƯƠNG GIAO BẤT BẠO ĐỘNG

Kính gởi quý vị và các bạn những hình ảnh của Chuyên Đề 194: "TƯƠNG GIAO BẤT BẠO ĐỘNG" do Frère Giuse Trần Trung Lập, FSC, Ths. Giáo dục, chuyên viên kỹ năng sống trình bày vào chiều thứ Bảy 22/03/2014

Tuong-giao-bat-bao-dong_01.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_02.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_03.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_04.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_05.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_06.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_07.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_08.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_09.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_10.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_11.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_12.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_13.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_14.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_15.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_16.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_17.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_18.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_19.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_20.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_21.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_22.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_23.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_24.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_25.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_26.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_27.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_28.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_29.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_30.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_31.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_32.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_33.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_34.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_35.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_36.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_37.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_38.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_39.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_40.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_41.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_42.JPG

Tuong-giao-bat-bao-dong_43.JPG Tuong-giao-bat-bao-dong_44.JPG

Rate this item
(1 Vote)

Latest from Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục

Related items