Print this page

Hình ảnh Chuyên Đề số 230: Giáo Dục Con Bằng Lòng Lòng Thương Xót

By Chương Trình Chuyên Đề Tháng 3 04, 2016 2192

Chiều thứ bày ngày 5/3/2016 lúc 18g00 đến 20g00 tại Trung Tâm Mục vụ TGP TP. HCM đã diễn ra một buổi nói chuyện với đề tài: GIÁO DỤC CON BẰNG LÒNG THƯƠNG XÓT do gia đình Anh Chị Ths. Gioan Baotixita Nguyễn Trung Minh Khoa và Maria Nguyễn Tuấn Đông Quân chia sẻ. Mở đầu cho buổi giao lưu, giao lưu với gia đình Anh Chị Ths. Gioan Baotixita Nguyễn Trung Minh Khoa và Maria Nguyễn Tuấn Đông Quân đã nối kết mọi người lại với nhau qua một hoạt động nhỏ. Qua hoạt động này, mọi người đã làm quen và biết nhau. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chia sẻ: 

CD_230.jpg IMG_9578_Copy.JPG IMG_9581_Copy.JPG

IMG_9582_Copy.JPG IMG_9583_Copy.JPG IMG_9584_Copy.JPG

IMG_9585_Copy.JPG IMG_9586_Copy.JPG IMG_9587_Copy.JPG

IMG_9588_Copy.JPG IMG_9590_Copy.JPG IMG_9591_Copy.JPG

IMG_9592_Copy.JPG IMG_9594_Copy.JPG IMG_9600_Copy.JPG

IMG_9601_Copy.JPG IMG_9606_Copy.JPG IMG_9615_Copy.JPG

IMG_9616_Copy.JPG IMG_9622_Copy.JPG IMG_9623_Copy.JPG

IMG_9627_Copy.JPG IMG_9634_Copy.JPG IMG_9636_Copy.JPG

IMG_9637_Copy.JPG IMG_9638_Copy.JPG IMG_9641_Copy.JPG

IMG_9642_Copy.JPG IMG_9645_Copy.JPG IMG_9646_Copy.JPG

IMG_9647_Copy.JPG IMG_9649_Copy.JPG IMG_9660_Copy.JPG

IMG_9665_Copy.JPG IMG_9674_Copy.JPG IMG_9678_Copy.JPG

IMG_9679_Copy.JPG IMG_9680_Copy.JPG IMG_9712_Copy.JPG

IMG_9719_Copy.JPG IMG_9728_Copy.JPG IMG_9729_Copy.JPG

IMG_9734_Copy.JPG IMG_9738_Copy.JPG IMG_9740_Copy.JPG

IMG_9746_Copy.JPG IMG_9749_Copy.JPG IMG_9750_Copy.JPG

IMG_9754_Copy.JPG IMG_9761_Copy.JPG IMG_9763_Copy.JPG

IMG_9764_Copy.JPG IMG_9765_Copy.JPG IMG_9766_Copy.JPG

IMG_9767_Copy.JPG IMG_9768_Copy.JPG IMG_9785_Copy.JPG

IMG_9786_Copy.JPG IMG_9788_Copy.JPG IMG_9790_Copy.JPG

IMG_9797_Copy.JPG IMG_9798_Copy.JPG IMG_9799_Copy.JPG

IMG_9800_Copy.JPG IMG_9808_Copy.JPG IMG_9818_Copy.JPG

IMG_9828_Copy.JPG IMG_9829_Copy.JPG

Rate this item
(0 votes)