Print this page

Hình Ảnh Ngày Của Cha 2010: Bóng Thái Sơn

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 6 13, 2010 2195

Hôm nay 13/06/2010 tại TTMV TGP Sài Gòn đã tổ chức một Lễ Hội nhằm suy tôn những người cha đã hy sinh, cống hiến những giọt mồ hôi, những vất vả lao nhọc trong lặng thầm, đã tạo cho xã hội những người con ngoan hiền, hữu ích cho gia đình và cộng đồng xã hội. Lễ hội hôm nay đã thu hút gần 800 khách tham dự, vượt ngoài dự kiến của BTC, đã làm cho ngày hội thêm sinh động và thêm nhiều ý nghĩa.

001_1_1.jpg 002_1.jpg 003_1.jpg

004_1.jpg 005_1.jpg 006_1.jpg

007_1.jpg 008_1.jpg 009_1.jpg

010_1.jpg 011_1.jpg 012_1.jpg

013_1.jpg 014_1.jpg 015_1.jpg

016_1.jpg 017_1.jpg 018_1.jpg

019_1.jpg 020_1.jpg 021_1.jpg

023_1.jpg 024_1.jpg 025_1.jpg

026_1.jpg 027_1.jpg 028_1.jpg

029_1.jpg 030_1.jpg 032_1.jpg

033_1.jpg 034_1.jpg 035_1.jpg

036_1.jpg 037_1.jpg 038_1.jpg

039_1.jpg 040_1.jpg 042_1.jpg

043_1.jpg 044_1.jpg 045_1.jpg

046_1.jpg 047_1.jpg 048_1.jpg

049_1.jpg 050_1.jpg 051_1.jpg

052_1.jpg 053_1.jpg 054_1.jpg

055_1.jpg 056_1.jpg 058_1.jpg

059_1.jpg 060_1.jpg 061_1.jpg

062_1.jpg 063_1.jpg 064_1.jpg

066_1.jpg 067_1.jpg 069_1.jpg

071_1.jpg 073_1.jpg 074_1.jpg

075_1.jpg 076_1.jpg 077_1.jpg

078_1.jpg 080_1.jpg 081_1.jpg

082_1.jpg 083_1.jpg 084_1.jpg

085_1.jpg 086_1.jpg 087_1.jpg

088_1.jpg

Rate this item
(0 votes)