Print this page

Hình Ảnh Tất Niên Chuyên Đề 2015

By Chương trình Chuyên đề Giáo Dục Tháng 2 09, 2015 1998

Trong tinh thần đó, vào lúc 16g00 thứ Bảy, ngày 07.02.2015, tại một địa điểm thuộc Quận 2, Chương trình Chuyên đề Giáo Dục - Ban Mục vụ Gia đình TGP TP.HCM đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn Chúa đã hướng dẫn, chở che cho CTCD một năm qua, và Lễ Tất Niên để các thành viên và cộng tác viên nhìn lại quá trình phục vụ suốt 365 ngày qua; vui với nhau trong các game show; sum vầy với nhau trong bữa tiệc cuối năm; đồng thời chia sẻ đường hướng trong năm mới.

IMG_3930.jpg IMG_3934.jpg IMG_3941.jpg

IMG_3945.jpg IMG_3949.jpg IMG_3956.jpg

IMG_3972.jpg IMG_3979.jpg IMG_3985.jpg

IMG_3991.jpg IMG_3998.jpg IMG_4000.jpg

IMG_4018.jpg IMG_4021.jpg IMG_4045.jpg

IMG_4050.jpg IMG_4068.jpg IMG_4088.jpg

IMG_4095.jpg IMG_4097.jpg IMG_4102.jpg

IMG_4109.jpg IMG_4111.jpg IMG_4113.jpg

IMG_4114.jpg IMG_4129.jpg IMG_4137.jpg

IMG_4150.jpg IMG_4153.jpg IMG_4157.jpg

IMG_4162.jpg IMG_4164.jpg IMG_4165.jpg

IMG_4166.jpg IMG_4167.jpg IMG_4169.jpg

IMG_4170.jpg IMG_4172.jpg IMG_4175.jpg

IMG_4176.jpg IMG_4181.jpg IMG_4190.jpg

IMG_4191.jpg IMG_4195.jpg IMG_4197.jpg

IMG_4211.jpg IMG_4220.jpg IMG_4221.jpg

IMG_4226.jpg IMG_4230.jpg IMG_4235.jpg

IMG_4254.jpg IMG_4261.jpg IMG_4265.jpg

IMG_4278.jpg IMG_4291.jpg IMG_4301.jpg

IMG_4302.jpg IMG_4303.jpg IMG_4314.jpg

IMG_4319.jpg IMG_4328.jpg IMG_4341.jpg

IMG_4353.jpg IMG_4360.jpg IMG_4363.jpg

IMG_4367.jpg IMG_4371.jpg IMG_4375.jpg

IMG_4380.jpg IMG_4384.jpg IMG_4403.jpg

IMG_4409.jpg IMG_4420.jpg IMG_4429.jpg

IMG_4433.jpg IMG_4436.jpg IMG_4437.jpg

IMG_4441.jpg IMG_4443.jpg IMG_4451.jpg

IMG_4455.jpg IMG_4461.jpg IMG_4464.jpg

IMG_4474.jpg IMG_4475.jpg IMG_4476.jpg

IMG_4478.jpg IMG_4481.jpg IMG_4483.jpg

IMG_4498.jpg IMG_4500.jpg IMG_4503.jpg

IMG_4508.jpg IMG_4510.jpg IMG_4537.jpg

IMG_5649.jpg IMG_5655.jpg IMG_5664.jpg

IMG_5666.jpg IMG_5675.jpg IMG_5679.jpg

IMG_5716.jpg IMG_5717.jpg IMG_5721.jpg

IMG_5730.jpg IMG_5734.jpg IMG_5741.jpg

IMG_5744.jpg IMG_5746.jpg IMG_5751.jpg

IMG_5752.jpg IMG_5756.jpg IMG_5757.jpg

IMG_5760.jpg IMG_5763.jpg IMG_5765.jpg

IMG_5766.jpg

Rate this item
(0 votes)