Print this page

Hình Ảnh Thánh Lễ Bế Mạc "Nhân - Trí - Dũng"

By Chương trình Chuyên đề Giáo Dục Tháng 9 12, 2014 2408

Kính gởi những hình ảnh lễ bế giảng khóa học "Nhân - Trí - Dũng" 2014 tại nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn chiều ngày 7/9/2014

IMG_3636.JPG IMG_3963.JPG IMG_3964.JPG

IMG_3967.JPG IMG_3968.JPG IMG_3975.JPG

IMG_3976.JPG IMG_3979.JPG IMG_3984.JPG

IMG_3986.JPG IMG_3989.JPG IMG_3993.JPG

IMG_3996.JPG IMG_3997.JPG IMG_4011.JPG

IMG_4016.JPG IMG_4026.JPG IMG_4046.JPG

IMG_4049.JPG IMG_4056.JPG IMG_4060.JPG

IMG_4062.JPG IMG_4081.JPG

Rate this item
(2 votes)