Print this page

Hình ảnh Tĩnh tâm Tuần Thánh của Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục

Chiều Thứ Hai Tuần Thánh 14/04/2014, các cộng tác viên của Chương trình Chuyên đề Giáo Dục quy tụ tại nguyện đường Nhà Truyền Thống thuộc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn để tham dự buổi tĩnh tâm để cùng nhau cảm nghiệm ân tình Chúa, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Ngài, nhìn lại bản thân để thống hối ăn năn, đổi mới tâm hồn. Đây cũng là dịp để Chương trình Chuyên đề Giáo dục chúc mừng sinh nhật Cha Louis, bổn mạng Vinh Sơn của Bác Hưng, Anh Xuân Đức và bạn Hoàng Gia.

11049541-tu4.1.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-01.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-02.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-03.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-04.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-05.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-06.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-07.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-08.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-09.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-10.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-11.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-12.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-13.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-14.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-15.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-16.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-17.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-18.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-19.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-20.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-21.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-22.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-23.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-24.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-25.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-26.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-27.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-28.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-29.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-30.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-31.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-32.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-33.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-34.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-35.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-36.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-37.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-38.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-39.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-40.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-41.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-42.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-43.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-44.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-45.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-46.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-47.jpg

Tinh-tam-Mua-Chay-2014-48.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-49.jpg Tinh-tam-Mua-Chay-2014-50.jpg

Rate this item
(0 votes)

Latest from Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục